Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

missmiserable
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viapraesens praesens
missmiserable
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapraesens praesens
missmiserable
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viapraesens praesens
missmiserable
Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
Reposted fromderida derida viapraesens praesens
1006 d0c4 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viairmelin irmelin

October 28 2017

missmiserable
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viapraesens praesens
missmiserable

October 15 2017

7897 cac6 500
Reposted fromhawke hawke viairmelin irmelin
missmiserable
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
1924 f904
9041 f1ad 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viairmelin irmelin
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viairmelin irmelin
missmiserable
6157 f3ac
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
missmiserable
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
3012 5657 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viairmelin irmelin
6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viairmelin irmelin
missmiserable
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viairmelin irmelin
7284 735f

tiredtangerine:

Geraldine Fitzgerald in Three Strangers (1946)

Reposted fromSuzi Suzi viairmelin irmelin
missmiserable
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
missmiserable
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viapraesens praesens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl