Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

missmiserable
missmiserable
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viairmelin irmelin
8113 6f54

chamelion-circuit:

foreverweddings:

 Because big, bulky boxes are not obvious at all. 

This is super smart

missmiserable
4513 1152 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viairmelin irmelin
missmiserable
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viairmelin irmelin
missmiserable
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
missmiserable
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viairmelin irmelin
missmiserable
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin
missmiserable
5756 1808 500
Reposted fromblablub blablub viairmelin irmelin
missmiserable
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
missmiserable
6724 a3e5
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
missmiserable
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viairmelin irmelin
missmiserable
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viairmelin irmelin
missmiserable
9521 3aec
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
missmiserable
missmiserable
Witej
Reposted frombruxa bruxa viairmelin irmelin
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin

April 29 2017

missmiserable
9493 e379
missmiserable
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viasection section
missmiserable
4763 9373 500
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viagaf gaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl