Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

missmiserable
2198 6ee1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
missmiserable
1662 6151 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
missmiserable
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viaanorexianervosa anorexianervosa
missmiserable
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
missmiserable
6884 8293 500
missmiserable
missmiserable
5496 e026 500
Reposted fromtfu tfu viaanorexianervosa anorexianervosa
missmiserable
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway

April 08 2018

missmiserable
Reposted fromweightless weightless viaSurvivedGirl SurvivedGirl
missmiserable
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl

April 07 2018

missmiserable
3321 e996
Reposted fromonlyman onlyman viaSurvivedGirl SurvivedGirl
missmiserable
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaSurvivedGirl SurvivedGirl
missmiserable
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
missmiserable
5873 c4b7

March 31 2018

missmiserable
5757 c1e9 500
Reposted fromdossya dossya viaemancypowana emancypowana
missmiserable
2895 e781 500
Reposted frombzdura bzdura viaemancypowana emancypowana
missmiserable
missmiserable
missmiserable
7848 f0cc
Reposted fromabandroned abandroned viasatyra satyra
missmiserable
4878 692e
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl